We at BayCal Home Health Care go out of our way to bring only the highest quality... read more »
Hospital stays can not only be daunting and costly, but at times... read more »
Your opinion is golden. We want to make our services best fit your needs. read more »

BayCal Home Health Care Services
1605 S. Main Street Suite 105
Milpitas, CA 95035

Phone: (408) 414-0019
Fax:    (888) 205-4818
Care@BayCalHealthCare.com

BayCal là một cơ quan y tế thực thụ của cộng đồng có chứng chỉ hành nghề của Chương Trình Medicare về dịch vụ chăm sóc tại nhà. Chúng tôi cung ứng các dịch vụ chuyên môn bao gồm chăm nom, thể lực, nghề nghiệp, phát âm, và an sinh. Chúng tôi bắt đầu sứ mệnh chăm sóc cho chính các bậc cha mẹ của chúng ta có ý muốn được trông nom ở nơi tốt nhất nếu có thể, đó là – ngay tại nhà của chúng ta, trong sự gần gũi với gia đình và bạn bè.

Chúng tôi chú tâm vào sức khoẻ và sự lành mạnh của các vị cao niên ngay trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tin rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là lý do chúng tôi cổ động sự chăm sóc cho các vị cao niên ngay tại nhà của họ, để quyến thuộc có cơ hội thụ hưởng đời sống với người thân yêu của họ. Chúng tôi ở BayCal tin rằng sự chăm sóc tốt nhất là khi có tình thương của con cái, họ hàng và bạn bè.

Chúng tôi phục vụ cộng đồng bằng tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, góp phần vào phẩm chất chăm sóc cho người lớn tuổi ngay trong nhà của họ.

Chúng tôi cung ứng thêm đến những vị cao niên các nguồn giúp đỡ khác trong chương trình và dịch vụ của bảo hiểm y tế Medicare, Medi-Cal như Home Support (Hỗ Trợ Tại Nhà), Transportation Service (Dịch Vụ Chuyên Chở), và Meals On Wheel (Mang Thức Ăn Tới Tận Nhà).

Mặc dù, chúng tôi hoạt động như một tập đoàn lợi nhuận; mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng như là một tổ chức phi lợi nhuận. 10 phần trăm công ty lợi nhuận sẽ được tặng cho nhiều tổ chức từ thiện của cộng đồng.

HOME  /  ABOUT US  /  OUR SERVICES  /  ADMISSION  /  PATIENT RESOURCES  /  EMPLOYEE CENTER  /  JOB OPPORTUNITIES  /  CONTACT US  /  LOGIN
© Copyright 2010 - 2020   •  BayCal Home Health Care Services  •  Custom Web Design: Proweaver

Warning: Unknown: open(/home/content/69/6328269/tmp/sess_8qelpqirmshe2i60o33naurmh1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0