Quý vị chỉ có thể được nhận vào các dịch vụ do Chương Trình Chăm Sóc Tại Nhà của BayCal cung ứng nếu quý vị có giấy chứng nhận của bác sĩ. Giấy chứng nhận này sẽ dựa vào các nhu cầu của thân chủ. Các phí tổn chăm sóc cho bệnh nhân sẽ được Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Medicare hoàn trả, nếu hội đủ các điều kiện trình bày dưới đây:

Bệnh nhân chỉ quanh quẩn trong nhà vì bị bệnh, bị thương hay bất kỳ tình trạng nào gây khó khăn hay không an toàn cho bệnh nhân khi ra khỏi nhà. Bệnh nhân vẫn được xem như quanh quẩn trong nhà nếu họ ra khỏi nhà để đi dự lễ tôn giáo hay đi chữa bệnh được người chăm sóc có bằng hành nghề/chứng chỉ của chính quyền tiểu bang cấp và/hay là người lớn được chỉ định hoặc một cơ quan chăm sóc ban ngày dẫn đi. Bệnh nhân nào có thể lái xe không được xem là chỉ có quanh quẩn trong nhà.

1. Bệnh nhân phải mới bị bệnh hay bị thương cần phải có Dịch Vụ Chăm Sóc Chuyên Môn (Y Tá Chuyên Môn, Chuyên Viên Trị Liệu, vân vân)

2. Các chữa trị hay dịch vụ được cung ứng phải vì lý do bệnh tật, phải cần thiết và phải do bác sĩ của bệnh nhân đưa chỉ thị rõ ràng.

3. Sự chăm sóc phải được cung ứng trên căn bản có giới hạn; nghĩa là Medicare sẽ không trả tiền cho nhân viên y tế của chúng tôi kéo dài thời gian lo cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ viếng thăm bệnh nhân trong quãng thời gian cần thiết để cung ứng sự chữa trị cụ thể mà đã được bác sĩ chỉ thị.

* Required Information
* Full Name
* Address
* City
Zip Code
State
How do you prefer to be contacted?
* Email
Fax
* Phone
Best time to call
Preferred Date
Preferred Time
Desired Payment Type
Private Insurance Name
Medicare/Private Insurance Number
Please provide patient's condition
Comments

* Security Code
 

 
HOME  /  ABOUT US  /  OUR SERVICES  /  ADMISSION  /  PATIENT RESOURCES  /  EMPLOYEE CENTER  /  JOB OPPORTUNITIES  /  CONTACT US  /  LOGIN
© Copyright 2010 - 2020   •  BayCal Home Health Care Services  •  Custom Web Design: Proweaver

Warning: Unknown: open(/home/content/69/6328269/tmp/sess_ktoqsdoh1s3nl3smtpe822a390, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0