Bản Liệt Kê Dấu Hiệu Cần MSW (Trợ Giúp An Sinh):

  1. Không thể trả tiền thuốc
  2. Các vấn đề cần tuân theo
  3. Cần sự trợ giúp về các nguồn giúp đỡ trong cộng đồng
  4. Cần sự trợ giúp về DNR/di trúc
  5. Cần tư vấn tâm lý cho bệnh sầu bi, ý nghĩ tự tử, v.v.
  6. Môi trường ở nhà không an toàn
  7. Cô lập (ngoài xã hội và cảm xúc)
  8. Thẩm định mức sống cho phù hợp
HOME  /  ABOUT US  /  OUR SERVICES  /  ADMISSION  /  PATIENT RESOURCES  /  EMPLOYEE CENTER  /  JOB OPPORTUNITIES  /  CONTACT US  /  LOGIN
© Copyright 2010 - 2020   •  BayCal Home Health Care Services  •  Custom Web Design: Proweaver

Warning: Unknown: open(/home/content/69/6328269/tmp/sess_n3k3eqjm85pn4qoprl5du1jsj1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0