Các chuyên viên y-tế xã hội của chúng tôi có thể lượng định và chữa trị các yếu tố xã hội, tinh thần và môi trường liên hệ đến vấn đề sức khỏe của bệnh nhân và trưng dụng tất cả các nguồn hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng để giúp bệnh nhân sửa đổi và hồi phục.

Các chuyên viên trong dịch vụ y tế xã hội giúp các cá nhân, cặp bạn đời và gia đình đối phó với các vấn đề xã hội, tâm lý, văn hóa và y tế do căn bệnh gây ra. Các chuyên viên trong dịch vụ y tế xã hội cũng giúp bệnh nhân tận dụng hết các dịch vụ về y tế qua việc:

  • Giải thích các nguồn giúp đỡ y tế và và luật lệ cho bệnh nhân, gia đình và chuyên viên hiểu 
  • Trợ giúp việc hoạch định các nhu cầu của bệnh nhân sau khi xuất viện bằng cách dàn xếp các dịch vụ giúp đỡ tại cơ sở y tế khác hay tại nhà.
  • Giải thích cho bệnh nhân hiểu các yếu tố nguy hiểm bên ngoài liên quan đến giai đoạn bệnh tật của họ.
  • Giúp bệnh nhân và gia đình nhận được các tái khám cần thiết bằng cách giới thiệu tới các nguồn chăm sóc y tế khác.
  • Am hiểu các yếu tố xã hội, văn hóa và tín ngưỡng dẫn đến phản ứng của bệnh nhân về căn bệnh và cái nhìn của họ về các nguồn chăm sóc y tế
  • Cung ứng các tổ chức phù hợp bênh vực quyền lợi của bệnh nhân
  • Giới thiệu tới các chuyên viên tư vấn về tâm linh và chuyên môn

Các chuyên viên y tế xã hội có thể giúp bệnh nhân về di chúc ủy nhiệm chăm sóc bệnh lý và các việc chăm sóc lâu dài khác.  Họ bảo đảm các nhu cầu về tinh thần và xã hội liên hệ đến bệnh tình của bệnh nhân được đáp ứng và duy trì trong suốt thời gian điều trị.

HOME  /  ABOUT US  /  OUR SERVICES  /  ADMISSION  /  PATIENT RESOURCES  /  EMPLOYEE CENTER  /  JOB OPPORTUNITIES  /  CONTACT US  /  LOGIN
© Copyright 2010 - 2020   •  BayCal Home Health Care Services  •  Custom Web Design: Proweaver

Warning: Unknown: open(/home/content/69/6328269/tmp/sess_5mdt8ls30qpgsm3ps00epmdqr5, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0