Y tá chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp phương pháp trị liệu, đánh giá những thay đổi, và giám sát việc chăm sóc bệnh nhân. Sự nhấn mạnh được đặt trên các hướng dẫn bệnh nhân và gia đình để thúc đẩy tối đa tự chăm sóc.

Dịch Vụ Trợ Giúp Y Tẽ của chúng tôi được dẫn đầu bởi viên Y tá chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân của chúng tôi. Chăm sóc được phối hợp với bác sĩ của bệnh nhân và được cung cấp tại nhà của bệnh nhân của, tại nhà của gia đình bệnh nhân, hoặc tại trung tâm cư ngụ tập thể.

Dịch vụ cung cấp bao gồm:

  • Dấu hiệu sanh mạng & Giám sát đường
  • Quản lý bệnh
  • Chăm sóc ống thông
  • Dạy dược phẩm
  • Quản lý tiêm thuốc
  • Thử nghiệm
  • Quản lý Đau
  • Liệu pháp tiêm truyền
  • Chăm sóc sau phẫu thuật
  • Chăm sóc vết thương
HOME  /  ABOUT US  /  OUR SERVICES  /  ADMISSION  /  PATIENT RESOURCES  /  EMPLOYEE CENTER  /  JOB OPPORTUNITIES  /  CONTACT US  /  LOGIN
© Copyright 2010 - 2020   •  BayCal Home Health Care Services  •  Custom Web Design: Proweaver

Warning: Unknown: open(/home/content/69/6328269/tmp/sess_e181i10urs5r6g71opg56cvgi7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0